Praktyczne wykorzystanie tablic w metodzie SCRUM

Na przestrzeni ostatnich lat w istotny sposób zmienił się sposób wykonywania pracy, co szczególnie widoczne jest w średnich i dużych firmach. Z długo ciągnących się procesów, w których często zdarzało się zaniedbywać niektóre zagadnienia, firmy coraz częściej przechodzą w tryb sprintowy, a więc duże projekty dzielą na mniejsze podprojekty i skupiają się na ich efektywnej realizacji. Istnieje szereg metod i technik wspomagających zarządzanie projektami, my w tym artykule skupiamy się na SCRUMie.

Codzienne Scrumy to szybkie spotkania odbywające się każdego dnia, w których biorą udział wszyscy członkowie Zespółu Scrumowego oraz Mistrz Scrum. Spotkania mają miejsce na ogół w tej samej lokalizacji i o tej samej porze (najlepiej rano, ponieważ pomagają ustalić kontekst dla pracy nadchodzącego dnia). Takie meetingi są doskonałym sposobem na to, aby Zespół Scrum upowszechnił informację o statusie – jeśli ktoś z zewnątrz jest zainteresowany stanem rzeczy, może również wziąć udział w tym spotkaniu jako słuchacz. „Codzienne Scrumy to krótkie spotkania zespołu (maksymalnie 15 minut), które — jak sama nazwa wskazuje — odbywają się codziennie przez cały okres trwania sprintu.

Zespół spotyka się, żeby zsynchronizować swoją pracę i przygotować plan działania na najbliższe 24 godziny. Jest to spotkanie, które kształtuje codzienny rytm pracy zespołu. Nadaje jej odpowiednie tempo, „popycha” do przodu”[źródło: „Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone” – Mariusz Chrapko ]. Podczas Codziennego Scruma każdy członek zespołu udziela odpowiedzi na trzy pytania:

1. Co zrobiłeś wczoraj?

2. Co zrobisz dzisiaj?

3. Czy istnieją jakieś przeszkody?

Codzienne spotkania scrumowe odbywają się zazwyczaj w pozycji stojącej (aby nadać zwięzłości spotkaniu) i nie trwają dłużej niż 15 minut.

Dzięki temu, że każdy z członków informuje o tym, co zrobił wczoraj, co planuje dziś i jakie utrudnienia ma na swojej drodze, reszta zespołu może doskonale zrozumieć na jakim etapie realizacji projektu jest cały zespół. Aby dane i informacje prezentowane podczas spotkania nie umknęły niczyjej uwadze, warto sporządzać notatki na tablicy suchościeralnej, która będzie ogólnie dostępna i widoczna dla wszystkich członków zespołu. Notatki powinien prowadzić Scrum Master, aby były spójne i zwięzłe. Szczególnie istotne jest odnotowywanie problemów, jakie są zgłaszane przez uczestników scrumów: jaki jest problem, kto go zgłasza, dla kogo stanowi to utrudnienie, kogo należy zaangażować do jego rozwiązania i ile czasu trwa jego rozwiązywanie. Należy dążyć do minimalizacji czasu potrzebnego do usunięcia problemu, ponieważ przyczyni się to do szybszego zamknięcia danego sprintu.